دانشنامه

24 مه
0

فصل دوم: تبلیغات بر جامعه : موازین اخلاقی و مقررات (خلاصه کتاب)

اصول اخلاق تبلیغات : با توجه به طیف وسیع جامعه که در تماس مستقیم و غیر مستقیم با فضای تبلیغاتی قرار دارند ، صنعت تبلیغات شامل موسسات ، تبلیغ کننده ها و رسانه ها ، می بایست نسبت به مسائل ...

ادامه ...
24 مه
0

فصل1- مقدمه ای بر تبلیغات:

فصل1- مقدمه ای بر تبلیغات: یک تبلیغ خوب اساسا در دو مقوله اصلی زیر شکل می گیرد : مشغول نمودن ذهن مصرف کننده ارسال سیگنال فروش به طرز غیر محسوس در این مسیر ساختار محتوایی تبلیغ باید از عناصری همچون ...

ادامه ...
24 مه
0

1- اصول و تعاریف مدیریت تبلیغات

یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات می‌باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. لذا بدلیل اهمیت و نقش مهم این امر، هرساله شاهد بالا رفتن بودجه تبلیغاتی در ...

ادامه ...
123