کتابخانه تبلیغات

13 نوامبر
0

تبلیغات اینترنتی شیوه ای نوین با رسانه‌های جدید

امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های ارتباطی و فراگیر شدن آنها در بین مردم اشکال جدیدی از تبلیغات به وجود آمده است. معرفی صرف محصولات در تلویزیون و تکرار بیش از حد آنها نه تنها تاثیری در ...

ادامه ...
25 مه
0

دانلود کتاب Advertising and Consumer Citizenship

ادامه ...