منابع و مراجع حوزه تبلیغات

15 نوامبر
0

رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف كننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است.

ادامه ...
25 مه
0

کتابهای حوزه تبلیغات

کتابهای حوزه تبلیغات   تبلیغات و تبلیغات انیمیشنی در ایران پدیدآورنده: فرزانه واحد دهکردی ناشر: سنجاقک 1391 بسته بندی و تبلیغات در مراکز فروش پدیدآورنده: مهدی رضایی، مژگان اصلانی ناشر: کانون تبلیغات پویانما 1381 مهندسی تبلیغات محیطی (مهندسی تبلیغات شهری) ...

ادامه ...