مصاحبه دکتر وحيد ناصحی فرد ، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

dr-nasehifar-min تبليغات در كمترين اثر خود باعث اطلاع رساني شده و باعث مي شود،كه مردم از حضور كالا مطلع شوند. در مرحله بالاتر تبليغات موجب اعتماد سازی و جلب نظر مخاطب است. اينكه چگونه می توان نظر مشتري را جلب كرد، روش های مختلفي وجود دارد كه در آن قيمت محصول، چگونگي محصول، کیفیت آن، نحوه فروش، فروشنده و فروشگاه اثرگذار خواهد بود. تبليغات در یکی از قدم هاي خود موجب شده كه فروشنده حرف های انگیزه پيدا كرده و به واسطه آن مورد پشتيباني قرار گيرد. تبليغات رغبت فروشنده را بالا می برد و در نهايت او را براي فروش مطمئن تر می سازد. در زمينه تبليغات علوم شناختي نيز كاربرد دارد. به اين ترتيب که این علوم میزان اثر بخشی تبليغات را بالا می برد. علوم شناختي شامل جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسي و… است كه همه آن براي شناخت رفتار مصرف کننده اهميت دارد. براي مثال براي جذب مخاطب بايد یکسری از ویژگی های مصرفي و رفتاري وي را بشناسيم كه همه آن با كمك علوم شناختي ميسر خواهد بود.از آن جايي كه مردم در كشورهاي مختلف رفتار و فرهنگ متفاوتي دارند، نوع تبليغات در اين كشورها نيز متفاوت است اما در كل تئوري و پايه یکسانی براي آن وجود خواهد داشت. تبليغات به دو نوع تقسيم می شود؛ تبليغات تجاري و تبليغات غيرتجاري. زماني كه تبليغات مربوط به امور فرهنگي، سياسي و… است، در اين صورت باید از واژه اطلاع رسانی استفاده كنيم نه تبليغات. چه در تبليغات تجاري و غيرتجاري ما دنبال مهندسي افكار عمومي هستيم، با اين تفاوت كه در تبليغات تجاري جنبه احساسي و تاثیر گذاری مطرح است اما در تبليغات غيرتجاري جنبه هاي عقلاني مطرح است يعني در تبليغات چه به صورت صوتي، بصري و… بايد مردم را به لحاظ منطقي و عقلاني قانع كنيم.

دو روش براي بودجه بندی تبليغات به كار برده می شود:

  • روشي كه در آن بر اساس يك تئوري مشخص و بر طبق ميزان بودجه هایی كه رقبا در نظر می گیرند، بودجه تعیین می شود.
  • دوم روشی است كه كشور، سازمان يا بخش های مختلف براساس ميزان درآمد و وضعيت مادي، بودجه را تعیین می کنند.

downloud