مهلت ارسال مقالات کنفرانس مدیریت تبلیغات و جشنواره تبلیغات خلاق تا تاریخ 20 بهمن ماه 95 تمدید شد .

لازم به ذکر است که این تاریخ تمدید نخواهد شد .