کمیته صنعت

dr_mehrnoush
دکتر مینا مهرنوش
دبیر کمیته صنعت

دکتر عباس مهدوی مهر

مدیر کل بازرگانی سازمان صدا و سیما

dr-pashapour

دکتر ناصر پاشاپور نیکو

مدیر عامل هولدینگ دی ان ای یونیون

mr-fakhraein

مهندس امیر خسرو فخریان

مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

behnoud

دکتر بهنود الله وردی نیک

استاد و مشاور حوزه برند

shahin_torkaman

دکتر شاهین ترکمن

مدیر انتشارات سیته

mis-esfarjani

خانم مهندس شهرزاد اسفرجانی

dr-shahriar_shafiei

دکتر شهریار شفیعی

استاد و مشاور حوزه برند

ghafouri

مهندس محمدرضا غفوری

mr-bakhtaei

مهندس امیر بختایی

mr-yazdaniمهندس علی یزدانی

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

dr_etedali
دکتر سید علی اعتدالی

نماینده انجمن تبلیغات آسیا در ایران

dr_fazli
دکتر عظیم فضلی پور

مدیر کلینیک برند