ثبت نام

regesterنکات مهم در ثبت نام:

  • حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
  • هر فرد یا سازمان تنها میتواند از یک مورد از تخفیفات بهره مند گردد.
  • از آنجایی که مبالغ ثبت نام به حساب دانشگاه واریز می گردد و عودت آن پس از واریز مقدور نمی باشد، لذا تنها در صورتی که حضورتان در همایش قطعی است نسبت به واریز اقدام فرمایید.
  • به منظور ایجاد سهولت در امر ثبت نام برای سازمان ها، بهتر است سازمان ها و شرکت ها از فرم ثبت نام گروهی استفاده نموده و در صورتی که تعداد افراد ثبت نامی آن ها بیش از 10 نفر می باشد، جهت اطلاع از میزان تخفیفات قبل از واریز وجه با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.
  • در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی(پشت و رو با تاریخ اعتبار) همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.