معرفی کنفرانس

درباره کنفرانس

adsconference_news_1کنفرانس مدیریت بازارایابی با محوریت تبلیغات امسال در روزهای 3 و 4 اسفندماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در کنفرانس مدیریت بازاریابی که با محوریت تبلیغات برگزار خواهد شد، از منظر تئوریک(مراکز علمی و دانشگاهی، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان)، کاربردی(سیاستگذاران، آژانس های تبلیغاتی، صاحبان آگهی و رسانه ها) مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
تلاش ما برآن است که از طریق کمیته علمی که از میان اعضاء هیأت علمی دانشگاه های کشور انتخاب و دعوت شده اند، سطح علمی کنفرانس تقویت شده و مباحث غنی شده ی نظری و کاربردی در شکل سخنرانی و کارگاه های آموزشی با شرکت کنندگان به اشتراک گذارده شوند.
از سوی دیگر نقش چشمگیر فعالان صنعت و بازار در کاربرد دانش نظری و همچنین تولید دانش تجربی را در این میان با توجه به رشد سریع تکنولوژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، هوشمندی مخاطبان و مشتریان، پیچیدگی-های محیطی و در نهایت رقابت شدید، نمی توان نادیده گرفت. لذا در این کنفرانس قصد داریم که از فعالان صنعت بازاریابی و تبلیغات چه در موقعیت آژانس ها و کانون های تبلیغاتی و چه در سمت مدیران بازاریابی و تبلیغات سازمان ها به عنوان مشتریان و سفارش دهندگان خدمات آژانس های مذکور، در جهت بهره مندی و تسهیم دانش، مهارت و تجربیات ایشان در قالب سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی دعوت به عمل آوریم.

اهداف کنفرانس

بنابراین، مهمترین هدف کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت تبلیغات در کنار اهدافی چون تولید و نشر دانش در حوزه آکادمیک و تسهیم دانش ضمنی و کاربردی فعالان صنعت بازاریابی، تقویت ارتباطات مؤثر میان حوزه دانشگاهی و آکادمیک مدیریت بازاریابی با حوزه بازار و فعالان صنعتی این مقوله می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با اعضاء کمیته علمی اینجا کلیک نمایید.

جهت آشنایی بیشتر با اعضاء کمیته صنعت اینجا کلیک نمایید.