جشنواره تبلیغات خلاق

Image Map
adsconference_news_1

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی

از آنجا که پیشبرد منطقی و مناسب اقتصاد کشور و حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ورود به بازارهای جهانی و رقابت میان سازمانها و شرکت ها نیازمند توسعه مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در بخش های دولتی و خصوصی است، لذا دستیابی به آخرین دستاوردها و یافته‌های پژوهشگران و فعالان عرصه بازاریابی و تبلیغات اجتناب ناپذیر بوده و راهگشا و یاری‌گر مدیران خواهد بود. در این راستا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نظر دارد “دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی” را با تکیه بر آخرین دستاوردهای مدیریت بازاریابی در اسفند ماه سال جاری برگزار نماید.

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات و آثار : 23 بهمن
اعلام نتایج مقالات و آثار: 30 بهمن
زمان برگزاری: 3 و 4 اسفند

به اشتراک گذاری پوستر کنفرانس